Štvrtok 23 Máj 2019 daňový úrad obce Bra bude počas celého dňa zatvorený. Zamestnanci sú zapojení do udržiavacieho kurzu o hodnotiacej činnosti miestnych daní ao metodikách a využívaní databáz v súlade s inštitúciami. Na podujatí sa zúčastňujú prevádzkovatelia z daňových a finančných úradov obcí Piemont a Ligúria, ako súčasť vzdelávacích aktivít Nadácie Ifel, miestneho finančného inštitútu Anci (národná asociácia talianskych obcí) a organizuje ho Magistrát mesta Bra. spolupráca s Anutel, združením, ktoré zastupuje daňové úrady talianskych obcí. Kancelária bude pravidelne obnovovať obchod v piatok 24 máj s otvorením z 8.45 na 12.45. Viac informácií tributi@comune.bra.cn.it alebo 0172 438233. (Ea)

Info: Podprsenka mesta - Tribute Office
tel. 0172.438233 - tributi@comune.bra.cn.it