Keďže 1 Január 2016, chemikália nazývaná formaldehyd bola zaradená do Európskej únie v kategórii 1B s označením nebezpečenstva H 350 alebo potenciálne karcinogénna. Formaldehyd sa nachádza pri izbovej teplote v plynnej forme a je základnou zložkou používanou vo výrobnom sektore plastového laminátu, kde sa používa vo vodnom roztoku a tvorí základ melamínových živíc (formaldehyd a melamín) a fenolových živíc (fenol a formaldehyd). ,

Vzhľadom na zmenu klasifikácie požiadala obec X Bra v provincii 2016 provinčné oddelenie Arpa Piemonte o hĺbkovú štúdiu o koncentráciách látky v mestskom prostredí. Z výsledkov tohto monitorovania, ktoré uskutočnila ARPA medzi májom 2016 a decembrom 2018, sa v oblasti Braid nenachádzajú žiadne abnormálne hladiny formaldehydu. "Koncentrácie merané v rôznych lokalitách Bra - analýza Regionálnej agentúry pre ochranu životného prostredia - sú porovnateľné s referenčnými hodnotami získanými v Piemonte v rokoch 2014-2017".

Výsledok monitorovania je zverejnený na portáli ARPA Piemonte a na internetovej stránke obce Bra v sekcii "Služby a postupy / Životné prostredie a hygiena / Kvalita ovzdušia". (Em)

Info: Obec Bra - Úrad pre životné prostredie
tel. 0172.438297 - ambiente@comune.bra.cn.it