IoAiutoBra 1 zbaviť

Od 1. januára 2016 bola Európska únia chemickou látkou nazývanou formaldehyd klasifikovaná do kategórie 1B s označením nebezpečenstva H 350 alebo potenciálne karcinogénna. Formaldehyd sa nachádza pri izbovej teplote v plynnej forme a je základnou zložkou používanou pri výrobe plastových laminátov, kde sa používa vo vodných roztokoch a tvorí základ melamínových živíc (formaldehyd a melamín) a fenolových látok (fenol a formaldehyd). .

Na základe zmeny klasifikácie požiadala obec Bra v roku 2016 provinčné oddelenie Arpa Piemonte o hĺbkovú analýzu koncentrácií látky v prostredí mesta. Z výsledkov tohto monitorovania, ktoré vykonala ARPA v období od mája 2016 do decembra 2018, v oblasti Braid „nevznikajú žiadne abnormálne hladiny formaldehydu“. „Koncentrácie namerané na rôznych miestach mesta Bra - analýza regionálnej agentúry pre ochranu životného prostredia stále znie - sú porovnateľné s referenčnými hodnotami získanými v Piemonte v rokoch 2014 - 2017“.

Výsledok monitorovania je zverejnený na portáli Arpa Piemonte a na webovom sídle obce Bra v časti „Služby a postupy / Životné prostredie a hygiena / Kvalita ovzdušia„. (em)

Informácie: Obec Bra - Úrad životného prostredia
tel. 0172.438297 - ambiente@comune.bra.cn.it