IoAiutoBra 1 zbaviť

Ráno v stredu 27. marca 2019 sa štyridsaťročná žena s bydliskom v meste s mnohými konkrétnymi záznamami v trestnom registri pokúsila o krádež peňaženky na obecnom nádvorí Palazzo Mathis, ktoré je domovom mnohých obecných úradov.

Vreckové krádeže, ktoré vyústili do mierneho boja medzi zúčastnenými stranami, neboli úspešné a to isté okamžite polapili dve hliadky mestskej polície odhodlané ku kontrole územia.

Po ďalších vyšetrovaniach bola osoba identifikovaná vyššie polícii známa už pre opakované podobné záznamy v trestnom registri a bola podriadená povinnosti podpisu na stanici Carabinieri v Bra.

Po dnešných udalostiach bola žena postúpená mestskou políciou na súdny orgán pre prečin krádeže s obratnosťou a pre vec vystavenú viere verejnosti.