IoAiutoBra 1 zbaviť

Otázky týkajúce sa šikanovania a kyberšikany boli predmetom posledného zasadnutia Mestskej rady chlapcov z Bra, ktorá sa zišla v pondelok 25. marca 2019 v Palazzo Comunale. Po pozdravoch mestskej správy sa radní na čele s konateľom Ninom Cornagliom dostali k jadru témy sledovaním niektorých videí, napríklad „Keď sa pripojíš, spojíš aj svoju hlavu“ a „Ak ma umiestniš, ty brána “.

Nasledovala debata o porovnaní myšlienok, ktoré sa objavili, a to aj prostredníctvom simulácie registrácie vlastného avatara na hypotetickej sociálnej sieti, s výberom informácií, ktoré sa majú zadať, a prečítaním „zmluvy“, 18 pravidiel, na ktoré sa matka dohodla pri doručení mobilný telefón svojmu dospievajúcemu synovi. (em)


Informácie: Mesto Bra - Úrad pre vzťahy s verejnosťou
Tel. 0172.438281 - urp@comune.bra.cn.it