IoAiutoBra 1 zbaviť

V tejto časti sú uverejnené niektoré nariadenia platné v meste Bra (vo formáte .pdf).

 

Ochrana občanov

 

Správa

ekonomika

 

Miestne spomienky

 

Mesto plánovanie

 

Štvrte a osady


ProstrediePolizia locale

 

zamestnanci

 

assistenza

 

Verejné práce

 

Výrobné činnosti

Vzdelanie

 

Miestni obyvatelia a verejné prostriedky

 

Voľný čas a kultúra

 

Všetky ostatné predpisy, ktoré nie sú zobrazené na týchto stránkach, môžu byť vyžiadané od generálny tajomník alebo všetky "kancelária pre vzťahy s verejnosťou.