A, aktualizácie z Plan App Inteligentné Bra civilnej ochrany, ktorý obsahuje nové ustanovenia o regionálnej meteoidrologica výstrahy definované úrovne výstrah (zelená, žltá, oranžová, červená) emitovaných denne Arpa Piemonte na našom území ,

Ak chcete aplikáciu nainštalovať, jednoducho vyhľadajte v aplikácii Play Store aplikáciu Inteligentná plán civilnej ochrany - (priamy odkaz https://play.google.com/store/apps/details?id=com.oikosweb.smartpiano). Tí, ktorí ho už nainštalovali, môžu pokračovať, znova prostredníctvom služby Play Store, aktualizovať pomocou príslušného tlačidla. Aplikácia dostupná pre operačný systém Android je ľahko rozpoznateľná ikonou, ktorá má tvar Zizzoly. Po nainštalovaní aplikácie kliknutím na voľný prístup uvidíte úroveň výstrah počas dňa a podľa pokynov môžete prehĺbiť tému tak, že prečítate obsah oficiálnej správy o počasí. Aplikácia Smart Piano tiež poskytuje informácie o správaní v prípade núdze a agilnej konzultácii s Mestským núdzovým plánom alebo civilnou ochranou. (Ea)

Informácie: Mesto Bra - Civilná ochrana
Tel. 0172.439111 - prociv@comune.bra.cn.it