Sú takmer päťdesiat študentov vyšších inštitúcií Bra, od piatku februára 8 14 2019 štvrtok zažívajú na vlastnej koži intenzívnu skúsenosť "Auschwitz Reminder", mapuje príbeh skrze vlakom do Poľska a návštevy táborov koncentráciu a vyhladzovanie Osvienčimu a Birkenau.

Udalosť - organizuje Deina Turína v spolupráci s mestom Bra a teraz vo svojom deviatom roku výstavby - je projekt výchovy k občianstvu tým, že podporuje priame zapojenie. Cieľom je "vytvoriť slobodnú, kritickú a vedomú účasť a navrhnúť štruktúrovanú cestu, ktorá dokáže napájať nepretržitý vzťah medzi históriou, pamäťou a občianstvom". V posledných mesiacoch sa mladí účastníci zapojili do procesu prehĺbenia historických faktov týkajúcich sa druhej svetovej vojny a holokaustu prostredníctvom špecifických vzdelávacích a vzdelávacích aktivít. Po návrate z cesty budú nasledovať okamihy verejnej reštitúcie skúseností organizované účastníkmi. (Em)

Info: Mesto Bra - Miestny úrad
tel. 0172.4122 83 - scuoladipacebra@gmail.com