Ako obvykle boli nastavené mestskou radou termínov podprsenka 2019 splatnosti obecných daní. Termíny sú nelíši od minulého roka: dve splátky IMU, daňový jej obecné a Tasi, hold na nedeliteľných služby, vyprší v termínoch stanovených vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo 16 16 jún a december Potvrdené tiež splatnosti Tari, odmietnu daň a využívanie verejnej pôdy, poplatok za užívanie verejných pozemkov a neistých koncesiách, ktorých sadzba bude splatná júla 16 a 16 septembra. Konečný termín pre mestskú daň z reklamy zostáva v júni 30. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte pobočku mesta Bra v spoločnosti 0172.438233 alebo napíšte tributi@comune.bra.cn.it.

Info: Mesto Bra - Daňový úrad
tel. 0172.438233 - tributi@comune.bra.cn.it