Bude to trvať štartu v najbližších dňoch v Bra ucelený prehľad o verejných pozemných profesií a na billboardoch v komunálnej oblasti, s cieľom overiť pravidelných platieb svojich obecných daní. Činnosť bude vykonávať v oblasti zamestnanci družstva systémov bratstvo, ktoré už nadväzuje na komunálne služby pre riadenie súvisiacich daní a verejných billboardy, ktoré budú vykonávať prieskumy, merania a fotografie na celom území mesta.

Všetci zamestnanci, ktorí vykonávajú sčítanie ľudu, budú identifikovaní identifikačným preukazom a ich prítomnosť na území bude predpokladaná komunikáciou od samosprávy. Ak máte akékoľvek pochybnosti, môžete sa obrátiť na čísla 0172.438221 alebo 337.1062284. Napriek tomu napíšete na adresu bra.sistemi@fraternita.it.

Vždy rovnaké družstvo vykonáva prieskum na správne stohovanie nehnuteľností v lokalite Bra, na účely overenia prípadné nezrovnalosti v obecnej daň aplikácie, IMU. Z tohto dôvodu obecná správa informuje zainteresované strany o hodnotiacich činnostiach s cieľom zabezpečiť väčšiu spoluprácu a informovanie daňových poplatníkov o správnom uplatnení dane.


info: City of Bra - Tribute Office
tel. 0172.438233 - tributi@comune.bra.cn.it