Skupina japonských študentov z Hyogo prefektúrnej Itami High School navštívila pondelok 5 novembra 2018, obecnej jedálni v Montegrappe v Bra. Počas návštevy organizovanej Shotou Hayashiovou z Genuine Education Network šéfkuchár Antonio Petti ilustroval, ako pripraviť jedlo pre žiakov v školách v meste a pre ostatných užívateľov stravovacích služieb, počnúc definíciou menu, dodávka surovín, príprava pokrmov, až do likvidácie odpadu a používania kombi. Návšteva mestskej kaviarne Bra bola jedným z fáz výučby japonských študentov, ktorí poskytovali rôzne tematické pohľady na stravu a kolektívnu rehabilitáciu. Dievčatá tiež navštívili kuchyňu domova dôchodcov v meste. (Ea)

Informácie: obec Bra - Úrad školských služieb
scuola@comune.bra.cn.it - tel. 0172.438336