Úrad pre trvalo udržateľnú mobilitu sa narodil v mestskej časti Bra. Pracovný stôl umiestnený na prvom poschodí radnice (pred dopravným úradom) s prístupom cez Barbacana sa stáva referenčným miestom pre akcie a nástroje trvalo udržateľnej mobility, ktoré zahŕňali mesto Podprsenka pri propagácii a zvyšovaní citlivosti občianstva k využívaniu dopravných prostriedkov a pri výbere trvalo udržateľných cestovných zvykov a zníženia vplyvu na životné prostredie, a to tak v sústredenom, ako aj v exteriéri.

Úrad bude otvorený pre verejnosť od pondelka do piatku od 8,30 po 12,45, utorok a štvrtok od 15 po 16. "Prácu vykonanú v týchto rokoch z hľadiska trvalo udržateľnej mobility našou administratívou - povedal starosta Bra Bruna Sibille a zástupca primátora, s delegáciou na túto problematiku Massimo Borrelli - potrebovali priestor a vyhradený personál na pokračovanie v činnosti senzibilizácie ktoré sa týkajú rôznych kategórií občanov, a to tak, aby uskutočnili konkrétne iniciatívy zahrnuté do urbanistického plánu udržateľnej mobility vo fáze prípravy. " (Ea)

Informácie: Mesto Bra - Úrad pre trvalo udržateľnú mobilitu
tel. 0172.438121

V evidenza