"Podprsenka mala tiež svoj zámok": je to názov historickej tematickej konferencie naplánovanej na sobotu 13 október 2018 v 21 v Palazzo Traversa. Otec Luca Pier Giorgio Isella, kapucínský mudrc, ilustruje jeho publikáciu "Hypotéza o štruktúre neskorého stredovekého hradu Bra a kostola Santa Maria del castello" publikovaná v časopise "Studi Piemontesi". Práca je výsledkom starostlivého historického výskumu, ktorý začal rekonštruovať históriu kapucínov pod Zizolou a v blízkosti kostola Santa Maria degli Angeli, kde sú dnes ešte prítomní. Vstup na konferenciu je bezplatný. Pre viac informácií www.turismoinbra.it - ​​0172 423880. (Ea)


Informácie: City Bra - Traversa Palace
tel. 0172.423880 - traversa@comune.bra.cn.it