IoAiutoBra 1 zbaviť

Dokončené práce na závode, ktoré ovplyvnili štruktúru, tiež opätovne otvorí miestnosť chlapcov v knižnici podprsenky "Giovanni Arpino" po poslednom týždni znovu otvorili dospelú izbu. V mesiaci august bude knižnica dodržiavať nasledujúci rozvrh: detská izba je otvorená na pôžičky a konzultácie v pondelok od 14 po 18 a od utorka do piatku od 9 po 12. Počnúc septembrom 1 sa bude pokračovať v pravidelnom rozvrhu. Dospelá izba je na druhej strane otvorená v pondelok od 14 po 18.30, v utorok, stredy a štvrtky od 9 po 12 a od 14 po 18.30; Piatok 9-12 a 14-18.

Počnúc septembrom 3 nadobudne platnosť nová modalita počítačového úveru. Formuláre na získanie karty, ktorá umožní prístup k úverovým knihám, sú k dispozícii v knižnici alebo na inštitucionálnej webovej stránke www.comune.bra.cn.it (sekcia Služby a postupy / knižnica). Musia byť vyplnené a doručené do knižnice spolu s kópiou dokladu totožnosti a daňového poriadku. Ďalšie informácie získate v knižnici 0172 413049. (Ea)


nfo: mesto Bra - Občianska knižnica
tel. 0172.413049- biblioteca@comune.bra.cn.it