IoAiutoBra 1 zbaviť

Päť bodov do programu rady zvolanej v Bra "Achille Carando" miestnosti predseda valného zhromaždenia, Blaise Contern, v pondelok júla 30 2018 k 17,30. Po oznámení prezidenta a primátora, budú zastupitelia prerokúvať otázky a navrhovaný podnet k znovuotvorenie Alba súdu a kancelárie zmierovacieho sudcu Bra. Následne bude číslo zvolený zjednodušená varianta 2 podlaha všeobecne regulátor prúdu, daný Arpa Industriale podprsenku. Môžete sledovať mestská rada živé vysielanie na www.comune.bra.cn.it mieste, a na nasledujúci deň, oneskorené na kanáli YouTube hlavného mesta Bra. (Ea)

Tu je program práce:

1. Oznámenia predsedu a starostu.
2. Otázky.
3. Návrh id návrh na opätovné otvorenie Alba súd a úrad sudcu mier Bra
4. Schválenie zápisnice z predchádzajúcej schôdze: od n. 32 v n. 42 27.6.2108.
5. Zjednodušená varianta n.2 k aktuálnemu Prgc, podľa čl. 17Bis bod LR 4 56 / 77 v znení neskorších predpisov - soc navrhovateľovi. Arpa Industriale Spa - Schválenie.


Informácie: Mesto Bra - Generálny sekretariát
tel. 0172.438317 - segreteria@comune.bra.cn.it