Obec Bra

2019 VOĽBY

Zobrazte údaje o návštevnosti a výsledky hlasovania v reálnom čase a vyberte jednu z troch možností:


Nedeľa 26 máj, volebný úrad obce Bra je k dispozícii pre všetky otváracie hodiny miest (7 - 23 hodín) pre obnovenie volebná karta, za vydanie duplikátu tým, ktorí ho stratili, a za akékoľvek objasnenie týkajúce sa konzultácie. Vstup je cez barbacana 6, prvé poschodie a cez Monte di Pietà 5.