IoAiutoBra 1 zbaviť

Od 3. septembra 2018 sa stáva povinná registrácia v knižnici na požičiavanie kníh a prístup k počítačovým staniciam.

Pre registráciu musíte:
• vyplňte a podpíšte formulár
• priložiť platný doklad totožnosti a daňový zákon.

Pre deti do 18 rokov je potrebné:
• vyplňte a podpíšte formulár rodičom alebo zákonným zástupcom
• priložiť doklady a daňový kód člena a plnoletej osoby podpisujúcej formulár.

REGISTRÁCIA JE OTVORENÁ PRE VŠETKÝCH A ZADARMO

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (zaregistrovať minors_dec2019.pdf)zaregistrovať maloletých_dec2019.pdf[Menšie moduly]95 kB
Stiahnite si tento súbor (enrollment_maggiorenni_dic2019.pdf)enrollment_giorenni_dec2019.pdf[Formulár pre dospelých]93 kB