IoAiutoBra 1 zbaviť

Oslavy a zábava, ale pokiaľ ide o mestské bezpečnosti, verejnej bezpečnosti a ochrany zvierat. Sú to princípy, vyhlášky, tento rok v Bra zakazuje zapaľovaní a spúšťanie sudy, ohňostroje, petardy, a všeobecnejšie, pyrotechnických materiálov a podobne na celej obce.

Opatrenia pripomína, ako je použitie týchto materiálov "v spôsobe, akým sa často veľmi nezodpovedné a nepríjemné, ktorý je zavedený, môže mať priame i nepriame škody na ľudskom zdraví, fyzickú integritu a do okolitého prostredia." Rušiteľa potrestá pokutou od dvadsaťpäť do päťsto eur. (Em)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia

tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it