IoAiutoBra 1 zbaviť


Je možné pristupovať k informáciám, ktoré naša obec poslala BDAP (Databanka verejnej správy Ministerstva hospodárstva a financií) podľa dlms 229 / 2011 a spôsobom špecifikovaným DM 26 / 02 / 2013.

Nižšie je uvedený odkaz Bra Commune pre prístup k BDAP:

V evidenza