IoAiutoBra 1 zbaviť

Poďakovanie orchestra za hudobné vystúpenie štátnej strednej školy v Bra už viac neprestáva. Z tohto dôvodu bolo dnes v utorok 31. mája 2016 všetkých členov súboru pod vedením profesorov Carmela Lacertosy a Alessandry Testy prijatých na radnici mestským zastupiteľstvom mesta Zizzola spolu so správcami obce, ktorí sa chceli chlapcom priamo pochváliť. za dosiahnuté prestížne ciele.

Chlapci v radnici

V posledných týždňoch braidský orchester v skutočnosti dosiahol absolútnu prvú cenu v celoštátnej súťaži venovanej siedmim notám organizovaným v Albenga, čím zopakoval vynikajúce výsledky dosiahnuté v predchádzajúcich týždňoch v toskánskom meste Montelupo Fiorentino, kde si chlapci z Cunea mohli zaručiť ocenenie oboch. individuálnej úrovni a ako celok. Iniciatívy sa uskutočnili v spolupráci so združením „Musica in Bra“. (rg)