IoAiutoBra 1 zbaviť

Znížená doba a uzávierky v auguste 2015 pre niektoré verejné služby v spoločnosti Bra. V priebehu augusta bude decentralizovaná pobočka vnútrozemských príjmov uzavretá pre verejnosť, ktorá sa nachádza vo vnútri obecnej budovy od vchodu na Via Monte di Pietà 5.

Sant'Andrea

Podobne od 7 až po augustový 25 sa počítadlo "Al Elka - L'incontro" zatvorí. Služba je namiesto toho umiestnená v kanceláriách obecného socio-školského útvaru, v bývalých väzniciach Palazzo Garrone na námestí Piazza Caduti pre slobodu. (Rg)