IoAiutoBra 1 zbaviť

Podľa čl. 1 ods. 14 zákona 190 z roku 2012 musí osoba zodpovedná za prevenciu korupcie do 15. decembra každého roka vypracovať výročnú správu o účinnosti preventívnych opatrení stanovených Trojročný plán prevencie korupcie.

S ustanovením primátora č. 22 z 27.04.2020 bola za zodpovednú za prevenciu korupcie v obci Bra menovaná generálna tajomníčka Monica Basso.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Brain Relationships_2014.xlsx)report_RCPT_Bra_2014[správa o činnosti 2014]0 kB
Stiahnite si tento súbor (bra_schedaanticorruzione_agosto2014.pdf)protikorupčný list_bra_2014[Agenda prefetúry-ANAC 2014 augusta]0 kB
Stiahnite si tento súbor (nomina_responsabile_anticorruzione_basso_27.04.2020.pdf)Určiť RPCT_Bra_2020[Objednávka]115 kB
Stiahnite si tento súbor (anticorruzione_ report_Bra_2019.pdf)report_RCPT_Bra_2019[Rok 2019. Správa o činnosti]271 kB
Stiahnite si tento súbor (report_attivita20132014.pdf)relazione_attivita20132014.pdf[Správa o činnosti 2013 a 2014.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Rapporto_RCP_Bra_2018.xlsx)Relazione_RCP_Bra_2018.xlsx[Rok 2018. Správa o činnosti]63 kB
Stiahnite si tento súbor (report_RPCBra_2016.xlsx)Rok 2016. Správa o činnosti[Správa o činnosti 2016.]74 kB
Stiahnite si tento súbor (Rapporto_RPCT_Bra_2017.xlsx)relazione_RPCT_Bra_2017.xlsx[Rok 2017. Správa o činnosti]86 kB
Stiahnite si tento súbor (report_RPC_Bra_2015.xlsx)relazione_RPC_Bra_2015.xlsx[Rok 2015. Správa o činnosti.]0 kB