ab amojou

Delegát pre mládežnícku politiku a integráciu.

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/amajou_redditipatrimonio.pdf)amajou_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2015/amajou_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf)amajou_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf[Aktualizácia 2015.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (amajou_rimodulation_deleghe_290616.pdf)amajou_rimodulazione_deleghe_290616.pdf[Delegácie.]594 kB