sara cravero

radkyňa

delegátov: životné prostredie, energetická politika, odpadové hospodárstvo a mestská hygiena, inovácie

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/cravero_cv.pdf)cravero_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/cravero_redditipatrimonio.pdf)cravero_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB