IoAiutoBra 1 zbaviť

Program primátora Bruna Sibille - obdobie 2009-2014.

Stav implementácie: Konečný rozpočet.