IoAiutoBra 1 zbaviť

Spolu s niekoľkými miestnymi úradmi, oni boli tiež zúčastnil starosta mesta Bra, Bruna Sibille a radného Massimo Borrelli tradičného "Festa della Cinta", ktorá sa konala v minulých dňoch v partnerského mesta San Sóstó. Privítal starosta Kalábria skutočnosti, Vincenzo De Marco sa správcov Bra boli schopní podieľať sa na rôznych štádiách sekulárnej oslavu, ktorý videl ako centrálny moment, slávenie omše u Panny Márie Pettoruto svätyne biskupom San Marco Argentano-Scalea, Leonardo Bonanno.

Oslava slávnostnej omše.

Pri tejto príležitosti sa zdôraznili hlboké väzby, ktoré spájajú spoločenstvo Braidese a Sansostese, a položili sa základy pre ďalšiu spoluprácu medzi dvoma partnerskými mestami. (Rg)