IoAiutoBra 1 zbaviť

Záverečná správa

Príloha A: Pre každý z administratívnych bodov 107 je poskytnutá prezentácia spôsobu, akým administratíva vyhodnotila dosiahnutý výsledok.

Príloha B: podrobný zoznam argumentov založených na iniciatívach prijatých na dosiahnutie administratívnych bodov 107.

Príloha C: Zoznam dokončených alebo lokalizovaných projektov verejných prác.

Príloha D: Stručný súhrnný dokument o stave vzduchu v Bra.

Príloha E: národné ocenenia obce.

Príloha F: Príspevky prijaté za rôzne bežné alebo mimoriadne činnosti.

Príloha G: súhrn všetkých precedensov s číselnými údajmi.

Správa o ukončení (podľa článku 4 prílohy 149 / 2011)