Občianske Access je správne, že každý občan môže uplatniť voči mesto Bra v prípade, že nie sú zverejňované dokumenty, údaje alebo informácie na webovej stránke dell'amministraione, pre ktoré je povinné zverejňovať v súlade s formami ustanovených zákonom. Žiadosť o občianskej prístup nepodlieha žiadnemu obmedzeniu, a musí byť predložený na zodpovedný za transparentnosť.

Ak je to potrebné, správa musí pokračovať do tridsiatich dní od zverejnenia dokumentu, informácií alebo údajov na mieste, pričom ju tiež postúpi žiadateľovi.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (modulo_accessocivico.pdf)modulo_accessocivico.pdf[formulár]129 kB