IoAiutoBra 1 zbaviť

Charta služieb je nástroj, prostredníctvom ktorého každý subjekt poskytujúci verejnú službu identifikuje štandardy jej výkonu, deklaruje jej ciele a uznáva konkrétne práva občana - užívateľa - spotrebiteľa. Prostredníctvom tohto dokumentu sa poskytovatelia verejných služieb zaväzujú dodržiavať určité kvalitatívne a kvantitatívne normy s cieľom monitorovať a zlepšovať metódy dodávania a správy.

 

Mesto Bra už vytvorilo charty služieb v niektorých špecifických odvetviach s cieľom ďalej zvyšovať ich šírenie, pokiaľ ide o služby individuálneho dopytu.

 

Sociálno-vzdelávacie služby: školská jedáleňškôlka    

 

Koncesované služby: Miestna verejná doprava