IoAiutoBra 1 zbaviť

V tejto časti sú publikované postupy výberu zamestnancov, ktoré aktivuje obec Bra a jeho výsledky.

 

Súťaže a výbery

pohyblivosť

Konečné výsledky a poradie