IoAiutoBra 1 zbaviť

Zhromažďovanie a štruktúra informácií uverejnených na internetovej stránke podľa prílohy k nariadeniu (ES) č Legislatívny dekrét 14 Marec 2013, č. 33. Údaje budú k dispozícii tak, ako sú definované a zverejnené. V jednotlivých sekciách sú zverejnené aj archívne údaje.

 

Všeobecné ustanovenia

organizácie

Konzultanti a spolupracovníci

zamestnanci

Konkurenčné hovory

výkon

Kontrolované subjekty

Činnosti a postupy

opatrenia

Podnikové šeky

Výzvy na predkladanie ponúk a zákaziek

Granty, príspevky, dotácie, ekonomické výhody

rozpočty

Správa nehnuteľností a majetku

Kontroly a úľavy pri podávaní

Poskytované služby

Administratívne platby

Verejné práce

Plánovanie a riadenie územia

Informácie o životnom prostredí

Akreditované súkromné ​​zdravotnícke zariadenia

Mimoriadne a núdzové zásahy

Iný obsah