IoAiutoBra 1 zbaviť

Plán výkonného riadenia je plánovacím nástrojom mestskej správy. Obecné zastupiteľstvo každoročne na základe rozpočtu stanovuje hlavné ciele obce a poskytuje rôznym manažérom rezortov ľudské a finančné zdroje na zlepšenie služieb ponúkaných občanom.

Peg je teda dokumentom, ktorý má nielen finančný obsah, ako sa to deje v prípade účtovných závierok, ale aj dokumentom, ktorý obsahuje aj správy o cieľoch riadenia a tiež identifikuje nástroje a počet zamestnancov použitých na dosiahnutie týchto cieľov. Peg má funkciu schvaľovania a posudzovania výdavkov analytickejším a záväznejším spôsobom, ako je rozpočet, a spájania cieľov a dotácií s manažérmi: je preto nástrojom zodpovednosti. Kolík je možné v interiéri meniť, vždy v súlade s obmedzeniami rozpočtu.

 

Rok 2013: Rozhodnutie o schválení, Príloha I zväzok I, Príloha II zväzok II, Príloha III zväzok III

Rok 2014: Rozhodnutie o schváleníPríloha I zväzok IPríloha II zväzok IIPríloha III zväzok III

Rok 2015: Rozhodnutie o schválení, Príloha I zväzok I, Príloha II zväzok II, Príloha III zväzok III

Rok 2016: Rozhodnutie o schváleníPríloha I zväzok IPríloha II zväzok IIPríloha III zväzok III

Rok 2017: Rozhodnutie o schváleníPríloha I zväzok IPríloha II zväzok IIPríloha III zväzok III

Rok 2018: Rozhodnutie o schváleníPríloha I zväzok IPríloha II zväzok IIPríloha III zväzok III