IoAiutoBra 1 zbaviť

V novej formulácii legislatívneho dekrétu 33/2013, zmeneného a doplneného legislatívnym dekrétom 97/2016, je článok 10 ZRUŠENIE trojročný program pre transparentnosť a integritu, predtým ustanovený v odseku 1, ktorý všetky správy museli každoročne pripravovať a aktualizovať, s uvedením všetkých plánovaných iniciatív na zabezpečenie transparentnosti, zákonnosti a integrity, ako aj metód, iniciatív a opatrenia vrátane organizačných opatrení zamerané na plnenie povinností stanovených právnymi predpismi a zabezpečenie pravidelnosti a aktuálnosti informačných tokov, vyhradených zdrojov a nástrojov overovania (odseky 2 a 7 - tiež zrušené).

Nový odsek 1 ustanovuje osobitný oddiel, ktorý sa má vložiť do trojročného plánu prevencie korupcie, v ktorom každá správa uvádza osoby zodpovedné za zasielanie a zverejňovanie dokumentov, informácií a údajov požadovaných právnymi predpismi.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Transparency_Triennale20142016.pdf)trasparenza_triennale20142016.pdf[program 2014-2016.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Transparency_Triennale20152017.pdf)trasparenza_triennale20152017.pdf[Program 2015-2017.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Transparency_Triennale20162018.pdf)trasparenza_triennale20162018.pdf[Program 2016-2018.]0 kB