V novej formulácii legislatívneho dekrétu 33 / 2013, zmeneného a doplneného legislatívnym dekrétom 97 / 2016, je článok 10 ZRUŠENIE trienále Program pre transparentnosť a integritu ', najprv poskytované v podsekcie 1, že všetky správne orgány musia spracujú a každoročne aktualizujú, uvádzajúci všetky opatrenia, aby sa zabezpečila transparentnosť, zákonnosť a integritu, rovnako ako spôsoby, iniciatívy a organizačné opatrenia tiež čelia plnenie povinností vyplývajúcich z pravidiel a zabezpečenie správnosti a aktuálnosti informačných tokov, vyhradeného zdroje a prostriedky kontroly (odseky 2 a 7 - byť tiež zrušený).

Nový 1 odsek ustanovuje, že je vložený špeciálnu sekciu v trojročnom pláne pre prevenciu korupcie, v ktorom každá správa naznačuje osoby zodpovedné za poskytovanie a zverejňovanie dokumentov, informácií a údajov požadovaných predpismi.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (Transparency_Triennale20142016.pdf)trasparenza_triennale20142016.pdf[program 2014-2016.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Transparency_Triennale20152017.pdf)trasparenza_triennale20152017.pdf[Program 2015-2017.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (Transparency_Triennale20162018.pdf)trasparenza_triennale20162018.pdf[Program 2016-2018.]0 kB