IoAiutoBra 1 zbaviť

4.364 euro z polenty na aktiváciu pracovných dotácií spoločnosti Bra. Dnes ráno, v utorok marca 12 2013, obecná rada Bra dostal dobrovoľníkov, ktorí prispeli v posledných týždňoch, aby túto iniciatívu, ktorá viedla k stovky rady Bra, ktorá sa tak prispeli k finančné prostriedky pre sociálne iniciatívy v meste.

Čas dodania šeku.

Tvárou v tvár s členmi rady a predseda výkonnej rady Mestské Fabio Bailo, starosta Bruna Sibille poďakoval miestna časť Alpine National Association, združenia "Bandito dobrovoľníkov" a združenia vyslúžilého Carabinieri dôležitú prácu vykonanú a hlboký zmysel pre solidaritu, ktorý reprezentoval živý okamih. "Ak existuje jedna vlastnosť, ktorá je zvýraznená v Bra v tejto dobe hospodárskej krízy je to, že mnohí z nich mal silu zapojiť sa a premýšľal, čo si pre svoje komunity mohol urobiť" - povedal prvé mesto, po stiahnutí výnosov z výnosov, ktoré budú zhabané v mestských pokladniach na to, aby kŕmili fond určený na zdroje, ktoré majú byť pridelené sociálnemu. (Rg)