IoAiutoBra 1 zbaviť
Dyslexia, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia, poruchy pravopisu. Toto sú najčastejšie poruchy učenia. Ak chcete prehĺbiť svoje vedomosti, bez toho, aby ste vrhli rodičov do paniky, večer v Bra, kde sa stretnú odborníci, učitelia a rodičia. To sa bude konať v piatok marca 15 2013, počnúc 21 v hľadisku viacúčelového kultúrneho centra "Giovanni Arpino" široký odpor, stretnutie s názvom "Poruchy učenia? Rozumieť tomu, kto robí to, čo organizuje obecná správa mesta Zizzola a ASN Cn2.
V kresle bude striedať Dr. Marina Patrini, riaditeľ neuropsychiater SOC výške Cn2 a lekári Paola Di Pierro a Claudia Allocca, psychológ a logopéd ASL Cn2. S nimi bude konfrontovaný Dr. Roberto jazyk, psychológa a prezident talianskeho dyslexie Cuneo a učiteľa Tiziana De Marchi a Antonella Langera, Cuneo členovia orgánov toho istého združenia. Reproduktory tiež učiteľ Maria Teresa a Silvia Costamagna Gandini plus Luca Rocco, rodič a členom riadiaceho aj talianskej asociácie dyslexie Cuneo. Pre viac informácií sa môžete obrátiť na mestskú rodinu, telefonicky alebo písomne ​​na 0172.438234 famiglia@comune.bra.cn.it. Voľný vstup. (Rg)