IoAiutoBra 1 zbaviť
A srdečné vďaka intenzívnej aktivite v oblasti dobrovoľníckej práce a nádeje na výnosné 2013 a plné zapojenie do spoločnosti a solidarity. To je správa, že podávanie Bra, dnes ráno na zasadnutí mestskej rady, chcel priviesť do mestských častiach Avis a FIDAS.

Za prítomnosti prezidentov Armanda Verruu a Tommasa Allocca a ich vedúcich predstaviteľov, ktorých kancelárie boli nedávno obnovené, starosta Bruna Sibille pripomenul veľkorysosť všetkých darcov krvi, ktorí pôsobia v oblasti Braid, a význam tohto gesta ľudstva. , Počas tejto príležitosti sa podčiarkla aj dlhodobá angažovanosť oboch združení, ktorá minulý rok oslávila výročie činnosti spoločnosti 65esimo (Avis) a 45esimo (Fidas) v meste Zizzola. (Em)


 

Info: City of Bra - Press Office
            Tel 0172438281 - urp@comune.bra.cn.it