Každý taliansky občan môže požiadať o zmenu svojho mena a priezviska pre seba alebo pre maloletého, ktorého je strážcom, ako v klasickom prípade rodičov, a to jednoduchým pridaním iného mena alebo priezviska. Za tento postup zodpovedá prefektúra.
Občan, ktorý inicioval zmenu mena alebo priezviska v prefektúre, je požiadané mestom, aby požiadal o uverejnenie žiadosti o povolenie vydanej prefektúrou a obsiahnuté v osobitnom dekréte. O to môžu požiadať tí, ktorí majú bydlisko v tejto obci alebo tam, kde sa tam narodili.
Čo potrebujete: Občan musí vyplniť príslušný formulár na obyčajný papier. Je tiež potrebné predložiť platný doklad totožnosti a dekrét prefektúry, ktorý oprávňuje publikáciu.
Na konci publikácie úrad vydá osobitnú správu o publikácii, ktorú má príslušná osoba zahrnúť do praxe prefektúry.
Odkaz na predpis: čl. 90 DPR 3 November 2000, n. 396

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (modulo_pubblicazione_cambionome.pdf)modulo_pubblicazione_cambionome.pdf[Formulár na vyžiadanie zverejnenia zmeny mena.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (modulo_pubblicazione_cambionome_minori.pdf)modulo_pubblicazione_cambionome_minori.pdf[Formulár na vyžiadanie zverejnenia zmeny mena pre maloletého.]0 kB