Občania, ktorí sa zaviažu ukladať svoj organický odpad a zelené zložky do vlastnej záhradnej alebo zeleninovej záhrady prostredníctvom praxe domáceho kompostovania, aby neposkytli to isté v komunálnom odpade určenom na skládku, prijímajú akékoľvek kontroly efektívneho a správneho výkonu kompostovanie, môže požiadať o registráciu v registri compostatori mesta Bra.

Táto registrácia poskytne prístup k predpokladaným výhodám na zníženie dane z odpadu.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (modulo_compostaggiodomestico.pdf)Demand kompostéry[Žiadosť / výnimka.]66 kB