IoAiutoBra 1 zbaviť

Formuláre na vyžiadanie a podávanie hlásení príspevkov pre obec o činnostiach (vo formáte .doc a .pdf):

- sociálne zabezpečenie a sociálne zabezpečenie,

- športové a rekreačné rekreácie, reštaurovanie a obnova umeleckých, architektonických, historických a ekologických aktív,

- kultúrne,

- pre hospodársky rozvoj

- umelecká hudba

- vzdelanie - škola

- ochrana a kvalita životného prostredia


Postup záveru: na udeľovanie ročných príspevkov kultúrnym a športovým združeniam, predloženie požadované do mája, zúčtovacie príspevky do decembra.

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (formulár príspevku form.docx)formulár na nahlasovanie príspevkov.docx[Formulár na nahlasovanie (formát dokumentu)]14 kB
Stiahnite si tento súbor (formulár na nahlasovanie príspevkov.pdf)formulár na nahlasovanie príspevkov.pdf[formulár na nahlasovanie (formát .pdf)]74 kB
Stiahnite si tento súbor (request_contributi_modulo.doc)Formulár žiadosti (vo formáte .doc)[Modul.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (request_contributes_modulo.pdf)Formulár žiadosti (vo formáte .pdf)[Modul.]0 kB