Prevádzkovatelia týždenných trhov v stredu, piatok a sobotu tiež vykonávajú separovaný zber odpadu.

Nediferencovaný odpad: v plastových vreciach od firmy 110 l.

Papier a lepenka: v papierových vreciach od firmy 50 l.

plast: v plastových vreciach od firmy 110 l.

sklo: v kontajneroch od firmy 240 l.

Organická: v kontajneroch od firmy 240 l.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (rifiuti_ordinanzamercati.pdf)rifiuti_ordinanzamercati.pdf[Objednávka pre oblasti Mercatinal.]0 kB