IoAiutoBra 1 zbaviť

Táto schôdzka je určená pre piatok 17, v 8: 30 ráno. Neexistuje strach z mestskej rady Bra chlapcov, ktorí sa stretnú ráno 17 February 2012. Telo mladej účasti ošetrujúceho posledné dva roky základnej školy a nižších ročníkoch stredných škôl v mestách, bol povolaný, aby diskutovať o program označený témam miestneho podnikania v porovnaní sa včera a dnes, v " kontext týchto dvoch tematických prameňov nasledovaná študentmi v priebehu školského roka: integrácia a dialóg medzi kultúrami, rovnako ako oživenie pamäte na Bra včera.

Práve preto bude mladý podnikateľ Hicham Laayali vypočúvaný spolu s veteránom mestského záhradníctva Pasquale Bonino. Priama práce, predseda rady Fabio Bailo, ktorí sa budú striedať mikrofón starostu Bruna Sibille a Alderman John Fogliato vzdelávania. Počas zasadnutia bude chvíľka vyhradená aj pre Národnú iniciatívu na úsporu energie "M'illumino less", v deň výročia podpísania Kjótskeho protokolu. (Rg)