IoAiutoBra 1 zbaviť

Exkluzívna vlna horúčky 2012 v počiatočnom februári oddialila odchod dvoch nových liniek Braibovho Pedibusa. Komplexy Európy a mimo Via Marconi nebude dobre dosiahnutá novú službu až 14 februára, kedy mesto bude podieľať sa na všetkých iniciatív, ktoré umožnili študentom, aby bolo možné dosiahnuť rôzne mestské školy chodiť na chránených trás.

V posledných niekoľkých dňoch neskôr mestská rada prešla vyhlášku, ktorá vyžaduje "pre vlastníkov a držiteľov stavieb fronting ulice a mestskej chodníky, aby prijali všetky možné bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo oddelenia ľadových a snehových más alebo ich padol na verejnom pozemku, a v prípade náhodného pádu z výšky, bezpečnosť predmetných "miestach s výzvou pre všetkých občanov rešpektovať obsah objednávky, a spolupracovať na zabezpečenie ciest a chodníkov. (Rg)