IoAiutoBra 1 zbaviť
Úrad pre ekonomiku zabezpečuje vydanie príkazu na nákupné príkazy na riadny výkon spoločnosti
služby.