IoAiutoBra 1 zbaviť
Odmietnuté dni od zaplatenia dávok 180 obecnej správe, úrad je povinný skontrolovať a vyrovnať nezaplatené pohľadávky. Postup sa končí emanovaním manažérskeho určenia.