V prípade výplaty odstupného pri skončení pracovného vzťahu, personál je na dobu určitú alebo neurčitú, alebo v prípade úmrtia v prevádzke, vyšetrovanie sa vykonáva platov štúdií a distribučné organizácie.
Proces končí s dokončením TFR modelom / 1 a jeho sprievodnej dokumentácii. V prípade, že vyšetrovanie je tiež nutnosťou pre jemné Prehodnocovanie zamestnanecké výhody po prijatí novej celoštátnej kolektívnej zmluvy, proces končí s dokončením modelu TFR / 2 a jeho sprievodnej dokumentácii.
Lehoty na podanie žaloby: 15 dni