IoAiutoBra 1 zbaviť
Predbežné vyšetrovanie odškodnenia za skončenie služby po schválení národnej kolektívnej pracovnej zmluvy alebo za horizontálny postup v rámci tej istej obecnej organizácie vykonáva platový úrad oddelenia Štúdium a organizácia prostredníctvom odloženia modelu 350 / po PA04, s pripojenými súvisiacimi výkonnými vymedzeniami.
Podobne aj predbežné vyšetrovanie na vyplatenie bonusu za ukončenie služby v prípade dosiahnutia obmedzenia veku alebo služby alebo postihnutia vyžaduje vyplnenie modelu PA04 alebo na žiadosť Inpdap náladu 350 / P a súvisiacej uzavretej dokumentácie podľa obežníka č. 27 29.12.2009
Lehoty na podanie žaloby: 15 dni pre prehodnotenie 90 dni pred ukončením prevádzky v prípade odchodu do dôchodku alebo ukončenia služobného pomeru z dôvodu zdravotného postihnutia.