IoAiutoBra 1 zbaviť

Ide o povinnosť uloženú zamestnávateľom podľa zákona č. 689 / 1981, ktorá zabezpečuje komunikáciu s veliteľstvom mestskej polície o prijímaní občanov z krajín mimo EÚ.

Úlohou mestskej polície je odovzdanie dokumentácie policajnému riaditeľstvu Cuneo.