IoAiutoBra 1 zbaviť

Starosta Braa, Bruna Sibille, bol nominovaný do rady miestnych samospráv v Piemonte. Prvé mesto Braid bude jedným z trinástich predstaviteľov obcí s viac ako obyvateľmi 5.000. Konzultačný orgán medzi regiónom a miestnymi orgánmi bol v posledných týždňoch určený predsedom regionálnej rady Piedmontese Valerio Cattaneo, ktorý integroval zástupcov obcí a hornatých spoločenstiev na členov kolégia , tj prvých občanov hlavných provincií a regionálnych predsedov združení zastupujúcich miestne úrady (Anci, Anpci, Lega autonomie locale, Uncem, Upp).

"V čase vysokého napätia a inštitucionálneho rámca zmien miestnych samospráv, budem mať možnosť, aby hlas nášho územia v rámci kvalifikovaného poradenstva, postarať sa o prepojenie s regionálnej rady o všetko otázky týkajúce sa vzťahov medzi krajmi a podriadených orgánov "- povedal Bruna Sibille -" je to záväzok, ktorý som chcel najať skúsenosti získané v nedávnej minulosti v rámci regiónu. Sú si dobre vedomí toho, v skutočnosti, ako je dôležité pre tých, ktorí riadia zložitú oblasť ako Piedmont, vždy pozorne načúvať potrebám územia, najmä tie periférne a marginálne, že viac než iní nemusia byť potrestaný. " (Rg)