IoAiutoBra 1 zbaviť

Obecná správa pôsobí aj prostredníctvom spoločností, nadácií, združení, študijných centier a dohovorov. Nižšie sú uvedené podiely mesta Bra.

 

Coabser - zneškodňovanie odpadu Consorzio albese

Účastnícky poplatok: 19,75%. Webové stránky: www.coabser.it

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017

 

SIIAR - Interkomunálna spoločnosť pre úpravu odpadových vôd srl

Účastnícky poplatok: 65%. Webové stránky: www.siiarsrl.it

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017

 

Turistická tabuľa Alba Bra Langhe Roero scarl

Účastnícky poplatok: 17,50%. Webové stránky: www.langheroero.it

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017


Pollenzo Spa Agency

Účastnícky poplatok: 0,61%. Webové stránky: www.agenziadipollenzo.com

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017


SIPI - Interkomunálna spoločnosť patrimonio idrico srl

Účastnícky poplatok: 2,43%.

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017


Fingranda spa

Účastnícky poplatok: 0,76%. Webové stránky: www.fingranda.it

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017


Tanaro vody services srl

Účastnícky poplatok: 0,02%. Webové stránky: www.tanaroserviziacque.it

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017


STR - Odpadová úprava sro srl

Účastnícky poplatok: 17,46%. Webové stránky: www.strweb.biz

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017

 

Egejské kúpele

Účastnícky poplatok: 0,000161%. Webové stránky: www.egea.it

Dokumenty: Rozpočet 2014, 2015, 2016, 2017

 

 

 

Aktualizované 28.03.2019

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (zúčastnené entity 2013.xls)Zúčastnené orgány[Zúčastnené orgány]0 kB
Stiahnite si tento súbor (INFORMÁCIE TSA DATA AT 31.12.14.pdf)Riadiaci plán racionalizácie Správa 1 Príloha[Príloha 1]0 kB
Prístup k tejto URL (http://bra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=6823578&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio )Rokovania Rady.[2017 účasť na preskúmaní. Rokovania Rady.]0 kB
Prístup k tejto URL (http://bra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-ap?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&controlPanelCategory=portlet_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=6823581&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio )Účastnícka karta.[Mimoriadna recenzia 2017. Kartu účastníka.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (PIANO OPERATIVO.pdf)Operatívny plán racionalizácie Involved_310315[Operačný plán racionalizácie Involved_310315]0 kB
Stiahnuť tento súbor (Prot. 4_relation SIPI art. 4 čiarka 611 L. 190_2014.pdf)Riadiaci plán racionalizácie Správa 2 Príloha[Príloha 2]0 kB
Stiahnite si tento súbor (REPORT FINANCIAL BREAKDOWN.pdf)Racionalizácia operačného plánu vzťahu_310315[Operational Plan Rationalization Reported_310315]0 kB
Stiahnite si tento súbor (report_conclusiva_partecipate2016.pdf)relazione_conclusiva_partecipate2016.pdf[Konečné pomery hlásené účasti. March 2016.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (STR PROT.418 2015 COM.CONSORZIATI-1.pdf)Riadiaci plán racionalizácie Správa 3 Príloha[Príloha 3]0 kB